456

קצת על

מבנה משרדים בן 10 קומות מעל קומת מסחר, באזור קריית אריה המתפתח. הפרויקט מבוצע בשני שלבים כאשר הקומות התחתונות יאוכלסו בשלב ראשון ובמקביל תבוצע בניית הקומות העליונות. בפרויקט מבוצעות עבודות הריסה והתחברות למבנים קיימים. עם אכלוסו יהווה הפרויקט מרכיב מרכזי בקומפלקס מבנים מרכזי בקריית אריה.

פרטים טכניים

שם הלקוח: קבוצת רכישה
שימושים: תעסוקה
מיקום: פתח תקוה
שטח(מ"ר): 65,000
אדריכל: מושלי אלדר
קונסטרוקטור: דוד מהנדסים
he_ILHebrew
דילוג לתוכן